Sách thế giới này là sàn diễn, mỗi chúng ta là một diễn viên

Bạn đã biết cuốn sách này

 

Bài đăng phổ biến từ blog này

SỰ SÁNG TẠO TỐI THƯỢNG

ĐỪNG QUÊN CÁI CHÍNH

Sửa tường là gì? Hiểu rõ để không sửa sai.