Sách thế giới này là sàn diễn, mỗi chúng ta là một diễn viên

Bạn đã biết cuốn sách này

 

Bài đăng phổ biến từ blog này

SỰ SÁNG TẠO TỐI THƯỢNG

ĐỪNG QUÊN CÁI CHÍNH

Làm sao bạn có thể bán được cái trống rỗng?