Vạn vật vô thường

Vạn vật vô thường, bệnh tật và tai nạn có thể xảy ra cho bạn và cho những người thân của bạn bất cứ lúc nào. Sống trên đời, bạn phải chấp nhận sự thật ấy. 

Nếu bạn sống có chánh niệm trong từng giây phút, nếu bạn sống một cách sâu sắc những ngày tháng của bạn và tiếp xử đẹp đẽ những người chung quanh thì bạn không cần gì phải sợ hãi và bạn không có gì phải hối hận dù có gì bất trắc xảy ra. 

Nếu bạn biết sinh và diệt là hai mặt của sự sống thì bạn thấy được rằng: "Sinh là để diệt và diệt là để sinh". Nếu đất mẹ đã đưa bạn ra đời một lần thì đất mẹ sẽ đưa bạn ra đời trăm vạn lần khác, do đó bạn sẽ không sợ hãi buồn khổ mỗi lần đất mẹ đưa hai cánh tay ra đón mời bạn trở lại. Bồ Tát Quán Thế Âm được miêu tả là người đã vượt ra khỏi mọi sợ hãi và thường hiến tặng cho chúng sinh món quà quý giá vô cùng gọi là vô úy thí. Vô úy nghĩa là sự không sợ hãi. Sự không sợ hãi này là kết quả của công trình thiền quán về tự tính không sinh, không diệt, không thêm, không bớt của vạn pháp. Tâm kinh Bát Nhã được trì tụng như một bản văn nói về hạnh Vô úy. Quán chiếu được tự tính duyên sinh và vô ngã của vạn vật thì bạn thấy được tính cách không sinh, không diệt ấy và thoát được sự sợ hãi. Người giác ngộ cỡi trên những đợt sóng sanh tử mà đi một cách thản nhiên.

 — Trích từ sách Tiếp Xúc Với Sự Sống Thiền Sư Thích Nhất Hạnh 
 --------------------------------------------------------------------------------------------
Màn nhựa phòng tắm Sài Gòn  HCM

 

Bài đăng phổ biến từ blog này

SỰ SÁNG TẠO TỐI THƯỢNG

Sửa tường là gì? Hiểu rõ để không sửa sai.

ĐỪNG QUÊN CÁI CHÍNH