Câu chuyện nhân văn

ĐỨC TIN BẰNG HÀNH ĐỘNG

6 Đức Giê-su đáp: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.7 Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người."

8 Ông Phi-líp-phê nói: "Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện."9 Đức Giê-su trả lời: "Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: "Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha"?10 Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình.11 Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm.12 Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha.13 Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con.14 Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó.

Ga 14,6-14
Thánh Philípphê và Giacôbê, tông đồ777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
========================================================================
Là chính mình

Nếu ta so sánh một bông hoa huệ với một bông hoa hồng, thế thì sự sai lạc bắt đầu. Một bông huệ là một bông huệ, một bông hồng là một bông hồng, và một hoa cỏ là một hoa cỏ. Hoa cỏ sống trong tính duy nhất của nó; hoa hồng cũng sống trong tính duy nhất của nó. Chẳng cái hoa nào hơn hoặc kém hơn; mỗi cái giống như chính nó và không giống bất cứ cái gì khác. Mỗi người cũng vậy, là duy nhất, là chính hắn. Trong thế giới này không có hai người giống nhau, không có hai biến cố lặp lại, không có hai kinh nghiệm được lặp lại. Cuộc sống tiếp diễn sự sáng tạo duy nhất một cách liên lỉ. Không cần phải đánh giá hay so sánh. Hãy quan sát đời sống một cách trực tiếp. Mỗi người nên giống như chính mình. Đây là quy tắc căn bản của cuộc sống. Vậy thì thế giới này sẽ trở nên một thế giới thần tiên đẹp đẽ.

Osho 


Bài đăng phổ biến từ blog này

SỰ SÁNG TẠO TỐI THƯỢNG

Sửa tường là gì? Hiểu rõ để không sửa sai.

ĐỪNG QUÊN CÁI CHÍNH