SỐNG KHỎE

 Nơi nào không có bùn thì không có sen.Cũng như thế khổ đau và hạnh phúc nương vào nhau mà phát hiện.

Chạy trốn khổ đau để đi tìm hạnh phúc thì cũng như đi tìm hoa sen ở nơi không có bùn.


Sen và bùn cũng như trái và phải, hễ cái trái có đó là cái phải có đó cùng một lượt.

Nhờ tiếp xúc được với khổ đau, lắng nghe khổ đau thì ta mới làm phát hiện được cái hiểu biết và cái thương yêu. Hiểu biết và thương yêu là chất liệu làm nên hạnh phúc.


- Thích Nhất Hạnh -


=============================================

Sống khỏe là bình thường, khi sống mà không được khỏe là bất thường thì phải đặt câu hỏi? 

Sống khỏe là gì?

Sức khỏe thể xác.

Sức khỏe tình yêu thương giữa mình với người khác.

Sức khỏe giữa mình với bản thân của mình.Bài đăng phổ biến từ blog này

ĐỪNG QUÊN CÁI CHÍNH

Sửa tường là gì? Hiểu rõ để không sửa sai.

SỰ SÁNG TẠO TỐI THƯỢNG